Nezaradené

11. 10. 2019 – Deň otvorených dverí v laboratóriu virtuálnej a zmiešanej reality – LIRKIS

Posted on

V rámci výstavy Extrapolácie 2019 sme pre vás na 11. 10. 2019  pripravili v našom laboratóriu deň otvorených dverí. Počas neho si budete môcť vyskúšať virtuálnu realitu v unikátnom zariadení LIRKIS CAVE a zmiešanú realitu s holografickým počítačom Microsoft HoloLens. 11. 10. 2019 k nám môžete prísť o 9:00 alebo 10:00.  Kapacita laboratória je asi 15 ľudí, preto, […]

Nezaradené

11. 10. 2019 – Deň otvorených dverí v laboratóriu virtuálnej a zmiešanej reality – LIRKIS

Posted on

V rámci výstavy Extrapolácie 2019 sme pre vás na 11. 10. 2019  pripravili v našom laboratóriu deň otvorených dverí. Počas neho si budete môcť vyskúšať virtuálnu realitu v unikátnom zariadení LIRKIS CAVE a zmiešanú realitu s holografickým počítačom Microsoft HoloLens. 11. 10. 2019 k nám môžete prísť o 9:00 alebo 10:00.  Kapacita laboratória je asi 15 ľudí, preto, […]

2017

Interaktívna výuková aplikácia pre hendikepované deti s použitím virtuálno- realitných technológií

Posted on

Článok opisuje aplikáciu primárne určenú pre výuku hendikepovaných detí na báze symbolicko-textovej metody. Aplikácia je navyše obohatená oschopnosť zobrazovania 3D modelov s využitím technológií zmiešanej reality. Aplikácia ma mody pre prácu ako Ziaka tak aj Učiteľa. Ziak môže použvať režim voľnej výuky a aj Testovací režim. Učiteľ navyše môže pripravovať jednotlivé vety / frázy a […]

2017

Interactive learning application for handicapped children with using of virtual-reality technologies

Posted on

The paper describes an application primarily developed for the teaching of handicapped children based on the symbolic-text method. Additionally, the application is enriched with the ability to display 3D models using mixed reality technologies. The application has modes to work both Children and Teacher. Children can use Free Learning Mode and Test Mode. In addition, […]

Nezaradené

Virtuálno-realitné technológie v procese vzdelávania handicapovaných osôb

Posted on

Článok opisuje problematiku bezpečnosti používateľského rozhrania u osôb so zníženým bezpečnostným povedomím. V úvode je opis niektorých súvisiacich projektov najmä s orientáciou na rozhrania systémov pre hendikepované osoby. Následne je tu opis možností prispôsobenia používateľského rozhrania ajeho ergonómie. Takisto sú to uvedené aj niektoré problémy tvorby rozhraní s ohľadom na osoby so zníženým bezpečnostným povedomím, […]

2017

The application of symbolic-text interface for handicapped persons education

Posted on

This paper discusses and describes various health problems of handicapped children. Very important is description of the forms of teaching and learning of such persons through which can be designed the user interface. The work functionality is mainly focused on teaching of disabled persons through special symbols which represent individual words. The practicability is therefore […]

2017

Používatelia so sníženým bezpečnostným povedomím a rozhrania počítačových systémov

Posted on

Článok opisuje problematiku bezpečnosti používateľského rozhrania u osôb so zníženým bezpečnostným povedomím. V úvode je opis niektorých súvisiacich projektov najmä s orientáciou na rozhrania systémov pre hendikepované osoby. Následne je tu opis možností prispôsobenia používateľského rozhrania ajeho ergonómie. Takisto sú to uvedené aj niektoré problémy tvorby rozhraní s ohľadom na osoby so zníženým bezpečnostným povedomím, […]

2017

Vplyv virtuálnych prostredí pri rehabilitácii zrakových porúch

Posted on

Článok sa zaoberá problematikou používania virtuálnych prostredí v prospech rehabilitovania zrakových porúch. Na úvod opisuje podstatu nasadenia virtuálneho prostredia s využitím stereoskopie obrazu a technológie virtuálnej jaskyne. Z pohľadu interakcie používateľa a systému opisuje aktuálny stav pre možné aplikovanie rahbilitačných scén, rovnako spôsob pre sledovanie pohľadu používateľa v prostredí virtuálnej jaskyne. Klasifikovaním zrakových porúch prináša […]